Trang chủ > Hậu cần > Tài chính > Biểu giá dịch vụ xét nghiệm  

Biểu giá dịch vụ xét nghiệm

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
  XÉT NGHIỆM      
  XN HUYẾT HỌC      
1 Nhuộm hoá mô miễn dịch tuỷ xương                  184,000                      179,000
2 Định lượng yếu tố đông máu ngoại sinh II, V,VII, X Lần                458,000                      450,000
3 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc, IX, XI Lần                231,000                      224,000
4 Định tính ức chế yếu tố VIIIc/IX Lần                231,000                      224,000
5 Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/dịch khác Lần                  51,900                        50,400
6 Định lượng IgE Lần                  64,600                        63,600
7 Định danh kháng thể bất thường (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần             1,164,000                   1,150,000
8 Định danh kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần             1,164,000                   1,150,000
9 Định danh kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần             1,164,000                   1,150,000
10 Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22ºC, 37ºC, kháng globulin người) bằng phương pháp Scangel/Gelcard Lần                464,000                      453,000
11 Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)                  173,000                      168,000
12 Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) Lần                173,000                      168,000
13 Kháng thể kháng Scl 70 (anti Scl-70) bằng kỹ thuật ELISA Lần                372,000                      365,000
14 Kháng thể kháng histon (anti histon) bằng kỹ thuật ELISA Lần                372,000                      365,000
15 Kháng thể Sm-Jo-1 (anti Sm-Jo-1) bằng kỹ thuật ELISA Lần                434,000                      426,000
16 Kháng thể kháng Sm (anti Sm) bằng kỹ thuật ELISA Lần                400,000                      393,000
17 Kháng thể kháng SS-A (kháng La) (anti SS-A) bằng kỹ thuật ELISA Lần                434,000                      426,000
18 Kháng thể kháng SS-B (kháng Ro) (anti SS-B) bằng kỹ thuật ELISA Lần                434,000                      426,000
19 Điện di huyết sắc tố Lần                358,000                      350,000
20 Định lượng kháng thể kháng C1q Lần                435,000                      427,000
21 Gạn bạch cầu điều trị Lần                864,000                      850,000
22 Gạn tiểu cầu điều trị Lần                864,000                      850,000
23 Trao đổi huyết tương điều trị Lần                864,000                      850,000
24 NAT Lần                         210,000
25 Kháng thể bất thường Lần                          17,000
26 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          78,400
27 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          78,400
28 Anti-HBs định lượng Lần                        112,000
29 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) Lần                  46,200                        44,800
30 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  80,800                        78,400
31 HBsAg  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
32 HBsAg (ELISA) Lần                  74,700                        72,000
33 RPR định tính [huyết học] Lần                          36,800
34 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật Gelcard trên máy tự động)                    68,000                        66,000
35 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        237,000
36 Định lượng Anti Xa Lần                253,000                      246,000
37 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          84,000
38 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) Lần                        201,000
39 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                          72,600
40 Vận chuyển đơn vị máu Lần                          17,000
41 Định nhóm máu hệ ABO Lần                  39,100                        38,000
42 Nhóm máu khó hệ ABO Lần                207,000                      201,000
43 Nhóm máu hệ Rh(D) Lần                  31,100                        30,200
44 Nhóm máu hệ ABO để truyền máu toàn phần (khối hồng cầu, khối bạch cầu) Lần                  23,100                        22,400
45 Nhóm máu hệ ABO để truyền chế phẩm tiểu cầu (huyết tương) Lần                  20,700                        20,100
46 Định nhóm máu tại giường Lần                  39,100                        38,000
47 Số lượng và độ tập trung tiểu cầu Lần                  34,600                        33,600
48 Máu lắng Lần                  34,600                        33,600
49 Ký sinh trùng sốt rét trong máu Lần                  36,900                        35,800
50 Giun chỉ trong máu Lần                  34,600                        33,600
51 Hồng cầu có chấm ưa bazơ Lần                  17,300                        16,800
52 Mảnh vỡ hồng cầu Lần                  17,300                        16,800
53 Xét nghiệm hồng cầu lưới Lần                  26,400                        25,700
54 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  28,800                        28,000
55 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP Lần                592,000                      584,000
56 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,129,000                   2,115,000
57 Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh Lần                136,000                      132,000
58 Sức bền thẩm thấu hồng cầu Lần                  38,000                        36,900
59 Tìm tế bào Hargraves Lần                  64,600                        62,700
60 Tập trung bạch cầu Lần                  28,800                        28,000
61 Rút máu để điều trị Lần                236,000                      216,000
62 Huyết đồ (laser) Lần                  69,300                        67,200
63 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ Lần                530,000                      523,000
64 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) Lần                338,000                      330,000
65 Xét nghiệm tế bào học tủy xương  Lần                147,000                      143,000
66 Nhuộm Peroxydase (MPO) Lần                  77,300                        75,000
67 Nhuộm sudan den Lần                  77,300                        75,000
68 Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) Lần                  92,400                        89,600
69 Xét nghiệm Đường-Ham Lần                  69,300                        67,200
70 Thời gian phục hồi Canxi Lần                  31,100                        30,200
71 Thời gian prothrombin - PT (Tỷ lệ Prothrombin) Lần                  63,500                        61,600
72 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) Lần                  40,400                        39,200
73 Định lượng Fibrinogen  Lần                102,000                      100,000
74 Thời gian máu chảy Lần                  12,600                        12,300
75 Co cục máu  Lần                  14,900                        14,500
76 Định lượng D-Dimer [Máu] Lần                253,000                      246,000
77 Nghiệm pháp rượu Lần                  28,800                        28,000
78 Nghiệm pháp Von-Kaulla Lần                  51,900                        50,400
79 Kháng đông lưu hành ngoại sinh Lần                  80,800                        78,400
80 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                358,000                      350,000
81 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                288,000                      280,000
82 HIV Ag/Ab (ELISA) Lần                        126,000
83 HCV Ab (ELISA) Lần                119,000                      115,000
84 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) Lần                866,000                      852,000
85 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                219,000                      213,000
86 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu Lần                569,000                      561,000
87 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,188,000                   2,174,000
88 Điện di miễn dịch huyết thanh Lần             1,016,000                   1,005,000
89 Điện di protein huyết thanh Lần                371,000                      360,000
90 Định lượng G6PD Lần                  80,800                        78,400
91 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] Lần                  80,800                        78,400
92 Định lượng Plasminogen; Lần                207,000                      201,000
93 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) Lần                866,000                      852,000
94 Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) Lần             1,764,000                   1,750,000
95 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) Lần                  48,400                        47,000
96 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em Lần                501,000                      490,000
97 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần                  40,400                        39,200
98 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                875,000                      861,000
99 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                566,000                      558,000
100 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab Lần             1,775,000                   1,761,000
101 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG Lần             1,775,000                   1,761,000
102 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) Lần                  43,100                        42,400
103 Xét nghiệm tế bào nước dịch não tủy Lần                  91,600                        90,100
104 Xét nghiệm tế bào nước dịch khớp Lần                  91,600                        90,100
105 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng tim Lần                  91,600                        90,100
106 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng phổi Lần                  91,600                        90,100
107 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng bụng Lần                  91,600                        90,100
108 Anti ds DNA (ELISA) Lần                253,000                      246,000
109 Anti Cardiolipin (ELISA) Lần                581,000                      571,000
110 Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA Lần                        280,000
111 HBeAg (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
112 HBeAb (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
113 Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 Lần                395,000                      385,000
114 HIV Ab (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
115 HCV Ab  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
116 Xét nghiệm tế bào nước dịch rửa phế quản Lần                  91,600                        90,100
117 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu Lần                  43,100                        42,400
118 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  57,400                        55,700
  XN VI SINH      
1 Rotavirus test nhanh Lần                        172,000
2 Influenza virus A, B test nhanh Lần                        164,000
3 Streptococcus pyogenes ASO Lần                  41,700                        40,200
4 Dengue NS1Ag test nhanh Lần                130,000                      126,000
5 Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
6 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần                814,000                      800,000
7 Chlamydia giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
8 Leptospira PCR Lần                734,000                      720,000
9 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
10 Helicobacter pylori giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
11 Virus Ag miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
12 Virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
13 HBV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
14 Virus Ag miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
15 HIV DNA Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
16 HBV kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
17 EV71 genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
18 Dengue serotype PCR Lần                814,000                      800,000
19 Enterovirus genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
20 HPV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
21 Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) Lần             2,624,000                   2,610,000
22 Rubella virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
23 Vi nấm giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
24 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi khuẩn] Lần                184,000                      178,000
25 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi nấm] Lần                184,000                      178,000
26 Vi khuẩn kháng thuốc định tính Lần                196,000                      189,000
27 Vi khuẩn kháng thuốc tự động Lần                196,000                      189,000
28 RF Lần                          37,100
29 Rận mu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
30 RPR định tính và định lượng Lần                  87,100                        83,900
31 RPR định tính Lần                  38,200                        36,800
32 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
33  Sán dây soi tươi  Lần                  41,700                        40,200
34 Giun đũa chó, mèo soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
35 Giun xoắn soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
36 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
37 Vi nấm nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
38 Neisseria gonorrhoeae PCR Lần                464,000                      450,000
39 Chlamydia PCR Lần                464,000                      450,000
40 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
41 Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
42 Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
43 Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
44  Nấm nuôi cấy, định danh tự động   Lần                297,000                      287,000
45 Trứng giun, sán soi tươi Lần                  41,700                        40,200
46 Trứng giun soi tập trung Lần                  41,700                        40,200
47 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
48 Ghẻ nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
49  Sán lợn ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
50 Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
51 AFB nhuộm huỳnh quang Lần                  65,600                        63,200
52  ASLO Lần                  41,700                        40,200
53 BK/JC virus Real-time PCR Lần                458,000                      444,000
54 Dengue IgM miễn dịch bán tự động Lần                154,000                      149,000
55 Dengue IgM/IgG test nhanh Lần                130,000                      126,000
56 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động Lần                202,000                      195,000
57 HBV đo tải lượng  Lần                664,000                      650,000
58 HCV đo tải lượng tự động Lần             1,324,000                   1,310,000
59 HCV đo tải lượng  Lần                824,000                      810,000
60  Nấm nuôi cấy, định danh PP thông thường Lần                238,000                      230,000
61 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
62 Neisseria meningitidis nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
63 Helicobacter pylori nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
64 Treponema pallidum nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
65 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh  PP thông thường Lần                238,000                      230,000
66 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh tự động Lần                297,000                      287,000
67 Giun tròn chuột Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
68 Giun tròn chuột Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
69 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
70 Hồng cầu trong phân test nhanh Lần                  65,600                        63,200
71 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi Lần                  38,200                        36,800
72 Demodex soi tươi Lần                  41,700                        40,200
73 Rận mu soi tươi Lần                  41,700                        40,200
74 Ghẻ soi tươi Lần                  41,700                        40,200
75 Trichomonas vaginalis soi tươi Lần                  41,700                        40,200
76 Vi nấm soi tươi Lần                  41,700                        40,200
77 Giun lươn ấu trùng soi tươi Lần                  41,700                        40,200
78 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                252,000                      245,000
79 Measles virus Ab miễn dịch tự động Lần                252,000                      245,000
80 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần                734,000                      720,000
81 Vi hệ đường ruột Lần                  29,700                        28,700
82 Vi khuẩn khẳng định Lần                464,000                      450,000
83 Vi khuẩn nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
84 Mycobacterium tuberculosis PCR Lần                358,000                      345,000
85 AFB  Lần                  68,000                        65,500
86 Mycobacterium leprae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
87 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết Lần                  68,000                        65,500
88 Vibrio cholerae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
89 Mantoux Lần                  11,900                        11,500
90 RSV Ab miễn dịch bán tự động Lần                143,000                      138,000
91 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
92 Sán lợn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
93 Sán lợn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
94 Sán dây chó Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
95 Sán dây chó Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
96 Amip Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
97 Giun đầu gai Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
98 Giun đầu gai Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
99 Sán lá phổi Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
100 Sán lá phổi Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
101 Sán máng Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
102 Sán máng Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
103 Giun lươn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
104 Giun lươn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
105 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
106 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
107 Giun xoắn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
108 Giun xoắn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
109 HBV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
110 HPV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
111 Vibrio cholerae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
112 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
113 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
114 Neisseria meningitidis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
115 Chlamydia Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
116 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
117 Helicobacter pylori Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
118 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
119 Mycoplasma hominis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
120 Treponema pallidum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
121 Virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
122 HIV đo tải lượng  Lần                734,000                      720,000
123 Dengue Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
124 HSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
125 VZV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
126 EBV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
127 EV71 Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
128 Enterovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
129 Adenovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
130 RSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
131 Rubella virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
132 Vi khuẩn test nhanh Lần                238,000                      230,000
133 Mycoplasma hominis test nhanh Lần                238,000                      230,000
134 Treponema pallidum test nhanh Lần                238,000                      230,000
135 Ureaplasma urealyticum test nhanh Lần                238,000                      230,000
136 Virus test nhanh Lần                238,000                      230,000
137 Cryptosporidium test nhanh Lần                238,000                      230,000
138 Ký sinh trùng sốt rét Ag test nhanh Lần                238,000                      230,000
139 Vi nấm test nhanh Lần                238,000                      230,000
140 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
141 Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
142 Vibrio cholerae giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
143 Virus Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
144 Vi khuẩn định danh PCR Lần                734,000                      720,000
145 Vi khuẩn kháng thuốc PCR Lần                734,000                      720,000
146 Virus PCR Lần                734,000                      720,000
147 Coronavirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
148 Vi nấm PCR Lần                734,000                      720,000
149 Dengue IgA test nhanh Lần                238,000                      230,000
150 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh, kháng thuốc tự động Lần                297,000                      287,000
151 Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
152 Vibrio cholerae soi tươi Lần                  68,000                        65,500
153 Treponema pallidum soi tươi Lần                  68,000                        65,500
154 Virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
155 CRP Lần                  21,500                        21,200
  XN SINH HÓA      
1 Định lượng C-peptid Lần                171,000                      169,000
2 Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) Lần                236,000                      233,000
3 Định lượng bổ thể C3 [Máu] Lần                  59,200                        58,300
4 Định lượng bổ thể C4 [Máu] Lần                  59,200                        58,300
5 Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) [Máu] Lần                  96,900                        95,400
6 Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu]Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu]                  471,000                      460,000
7 Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) [Máu] Lần                  96,900                        95,400
8 Định lượng IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) [Máu] Lần                349,000                      344,000
9 Định lượng Lambda [Máu] Lần                  96,900                        95,400
10 Định lượng Pepsinogen I [Máu] Lần                581,000                      572,000
11 Định lượng Pepsinogen II [Máu] Lần                581,000                      572,000
12 Định lượng Phenytoin [Máu] Lần                  80,800                        79,500
13 Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) [Máu] Lần                349,000                      344,000
14 Định lượng Tacrolimus [Máu] Lần                724,000                      713,000
15 Định lượng Theophylline [Máu] Lần                  80,800                        79,500
16 Định lượng Vancomycin [Máu] Lần                521,000                      513,000
17 Định lượng Benzodiazepin [niệu]                    37,700                        37,100
18 Định lượng Methotrexat                  398,000                      392,000
19 Erythropoietin Lần                409,000                      402,000
20 Định lượng Troponin Ths [Máu] Lần                  75,400                        74,200
21 Định lượng CK-MB mass [Máu] Lần                  37,700                        37,100
22 Đo hoạt độ P-Amylase [Máu] Lần                  64,600                        63,600
23 Định lượng Anti CCP [Máu] Lần                        307,000
24 Định lượng Transferin [Máu] Lần                  64,600                        63,600
25 Định lượng BNP [Máu]                          572,000
26 Clo (dịch não tuỷ) Lần                  22,500                        22,200
27 AFP Lần                  91,600                        90,100
28 CA¹²⁵ Lần                139,000                      137,000
29 CEA Lần                  86,200                        84,800
30 CK Lần                  26,900                        26,500
31 CRP hs Lần                  53,800                        53,000
32 Cyfra 21- 1 Lần                  96,900                        95,400
33 Điện giải đồ Lần                  29,000                        28,600
34 Bilirubin trực tiếp Lần                  21,500                        21,200
35 ALP Lần                  21,500                        21,200
36 AST (GOT) Lần                  21,500                        21,200
37 ALT (GPT) Lần                  21,500                        21,200
38 Bilirubin toàn phần Lần                  21,500                        21,200
39 Protein toàn phần Lần                  21,500                        21,200
40 Creatinin Lần                  21,500                        21,200
41 Glucose Lần                  21,500                        21,200
42 Phospho Lần                  21,500                        21,200
43 HbA1c Lần                101,000                        99,600
44 IgE Lần                  64,600                        63,600
45 IgG Lần                  64,600                        63,600
46 IgM Lần                  64,600                        63,600
47 IgA Lần                  64,600                        63,600
48 Insulin Lần                  80,800                        79,500
49 Protein (dịch chọc dò) Lần                  21,500                        21,200
50 Khí máu Lần                215,000                      212,000
51 CA 72 - 4 Lần                134,000                      132,000
52 Calci toàn phần Lần                  12,900                        12,700
53 LDH Lần                  26,900                        26,500
54 CA 15 - 3 Lần                150,000                      148,000
55 CA 19 - 9 Lần                139,000                      137,000
56 Urê Lần                  21,500                        21,200
57 Acid Uric Lần                  21,500                        21,200
58 Albumin Lần                  21,500                        21,200
59 Cholesterol  Lần                  26,900                        26,500
60 GGT Lần                  19,200                        20,000
61 HDL-C Lần                  26,900                        26,500
62 LDL - C Lần                  26,900                        26,500
63 Triglycerid Lần                  26,900                        26,500
64 Amylase Lần                  21,500                        21,200
65 Cystatine C Lần                  86,200                        84,800
66 Ethanol (cồn) Lần                          31,800
67 Mg Lần                  32,300                        31,800
68 Sắt Lần                  32,300                        31,800
69 Cholinesterase Lần                  26,900                        26,500
70 Ferritin Lần                  80,800                        79,500
71 CK-MB Lần                  37,700                        37,100
72 Cortisol Lần                  91,600                        90,100
73 Pre-albumin Lần                  96,900                        95,400
74 Vitamin B12 Lần                  75,400                        74,200
75 25OH Vitamin D (D3) Lần                290,000                      286,000
76 Folate Lần                  86,200                        84,800
77 SCC Lần                204,000                      201,000
78 β2 microglobulin Lần                  75,400                        74,200
79 Tg (Thyroglobulin) Lần                176,000                      174,000
80 Pro-calcitonin Lần                398,000                      392,000
81 ProBNP (NT-proBNP) Lần                408,000                      402,000
82 TRAb Lần                408,000                      402,000
83 Phản ứng Rivalta Lần                    8,500                          8,400
84 Anti-Tg Lần                269,000                      265,000
85 Lactat Lần                  96,900                        95,400
86 Lipase Lần                  59,200                        58,300
87 NSE Lần                192,000                      190,000
88 PSA toàn phần Lần                  91,600                        90,100
89 Tế bào/trụ/tinh thể niệu Lần                            3,100
90 Troponin T Lần                  75,400                        74,200
91 TSH Lần                  59,200                        58,300
92 T4 Lần                  64,600                        63,600
93 FT4 Lần                  64,600                        63,600
94 Glucose (dịch não tuỷ) Lần                  12,900                        12,700
95 Pandy [dịch] Lần                    8,500                          8,400
96 Protein (dịch não tuỷ) Lần                  10,700                        10,600
97 T3 Lần                  64,600                        63,600
98 FT3 Lần                  64,600                        63,600
99 Amoniac Lần                  75,400                        74,200
  XN NƯỚC TIỂU      
1 Amphetamin [niệu] Lần                          42,400
2 Methamphetamin [niệu] Lần                          42,400
3 Marijuana (THC) [niệu] Lần                          42,400
4 Protein (niệu) Lần                  13,900                        13,700
5 Glucose (niệu) Lần                  13,900                        13,700
6 Opiate (niệu) Lần                  43,100                        42,400
7 Morphin (niệu) Lần                  43,100                        42,400
8 Dưỡng chấp [niệu] Lần                  21,500                        21,200
9 Cortisol (niệu) Lần                  91,600                        90,100
10 MAU  Lần                  43,100                        42,400
11 Phospho (niệu) Lần                  20,400                        20,100
12 Porphyrin [niệu] Lần                  53,100                        49,000
13 Amylase (niệu) Lần                  37,700                        37,100
14 Tổng phân tích nước tiểu Lần                  27,400                        37,100
15 Urê (niệu) Lần                  16,100                        15,900
16 Axit Uric (niệu) Lần                  16,100                        15,900
17 Creatinin (niệu) Lần                  16,100                        15,900
18 Điện giải (niệu) Lần                  29,000                        28,600
19 Canxi (niệu) Lần                  24,600                        24,300
  XN KHÁC      
1 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch Lần                  73,000                        67,800
2 XN đường máu mao mạch Lần                  15,200                        23,300
3 Đo áp lực hậu môn trực tràng Lần                948,000                      907,000
4 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) Lần                  73,000                        67,800
5 Đo áp lực thẩm thấu máu Lần                  94,100                        86,800
6 Định tính chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1,234,000                   1,175,000
7 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1,259,000                   1,200,000
8 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần Lần                113,000                      105,000
9 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. Lần             4,547,000                   4,532,000
10 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công Lần                        124,000
11 Đo áp lực niệu đạo bằng máy Lần                136,000                      134,000
12 Đo áp lực thẩm thấu niệu Lần                  29,900                        27,700
13 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lần                514,000                      473,000
14 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học Lần             1,991,000                   1,954,000
15 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi Lần             1,937,000                   1,896,000
16 Đo lưu huyết não Lần                  43,400                        40,600
  GIẢI PHẪU BỆNH      
1 Tế bào học đờm Lần                159,000                      147,000
2 Chọc hút các hạch Lần                258,000                      238,000
3 Tế bào học dịch màng khớp Lần                159,000                      147,000
4 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp Lần                258,000                      238,000
5 Chọc hút mô mềm Lần                258,000                      238,000
6 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết Lần                328,000                      304,000
7 xét nghiệm tế bào các loại dịch Lần                159,000                      147,000
8 Tế bào học nước tiểu Lần                159,000                      147,000
9 Chọc hút các khối u Lân                258,000                      238,000
10 Chọc hút tuyến nước bọt Lần                258,000                      238,000
11 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim Lần                159,000                      147,000
12 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy Lần                159,000                      147,000
13 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh Lần                533,000                      493,000
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com